Tuesday 21 October 2014

Bliskość: Dorosłe Dzieci AlkoholikówBliskość jest podstawową potrzebą człowieka, realizowaną w relacjach z innymi. Tak też kształtowane są wzorce bliskości, na podstawie doświadczeń w relacjach. Rodzina, w której panują dobre, zdrowe, bliskie relacje, daje solidną bazę do rozwoju dziecka.

Matka i ojciec są ze sobą związani silną relacją miłosną i mając oparcie w sobie z dostateczną troską i czułością zwracają się ku dziecku.

Największe znaczenie ma pierwsza relacja z matką. Bez czułego, odpowiadającego na wszystkie potrzeby fizyczne i emocjonalne opiekuna, dziecko nie przeżyje albo zostanie poważnie okaleczone psychicznie. Dzieje się tak podczas poważnych zaniedbań emocjonalnych w relacji matka-dziecko. 
To baza, z której wychodzi się z pewnym nastawieniem do innych.

Niezmiernie istotne znaczenia dla kształtowania się bliskich relacji ma również relacja z ojcem, a potem z bliskimi, przyjaciółmi, rodziną. Pomimo niewątpliwych uwarunkowań wzorca bliskości poprzez związek z matką, wszystkie inne relacje również go kształtują, rozwijają, coś do niego dodają. 

Szczególnie ważnym elementem relacji z ojcem, na wczesnym etapie rozwoju dziecka, jest doświadczenie relacji, która wnosi różnorodność w świat dziecka oraz daje możliwość wyboru.  Kiedy dziecko popada w konflikt z matką, ma wybór i może zwrócić się ku ojcu. Kiedy potrzebuje przytulenia i emocjonalnego oparcia, może zwrócić się ku matce.
Na późniejszym etapie umożliwi to tworzenie głębokich i trwałych więzi z innymi.

Na bazie bliskości z matką i ojcem tworzą się różne przekonania o bliskości, które mogą przeszkadzać w jej budowaniu.

Zranienia w obszarze pierwszych bliskich relacji mogą powodować unikanie bliskości albo tworzenie relacji na podstawie toksycznych wzorców. Powoduje to unikanie głębszych bliskich relacji z lęku przed bliskością, zależnością od innej osoby albo ciągłe ich zrywanie. Dzieje się tak gdy naturalny proces rozwoju bliskości osiągnie poziom nie do zniesienia dla osoby, która nie ufa w to, ze w związkach z innymi można znaleźć bezpieczna, budującą, niezagrażającą, akceptującą bliskość. 


DDA Dublin, Dorosłe dzieci alkoholików, 2014 

No comments:

Post a Comment