Wednesday, 3 April 2013

Czym jest Grupa DDA?

Procesy, które zachodząc w interakcjach terapii grupowej przynoszą głębokie i trwałe zmiany. Zachodzą one miedzy innymi w sferach takich jak uczenie się poprzez obserwacje innych uczestników grupy. Grupa zapewnia  dostęp do wsparcia społecznego. Wiele osób odnosi korzyści z leczenia nawet poprzez samo bierne uczestniczenie w grupie.

Do wytworzenia spójności grupy i atmosfery wsparcia i zaufania potrzeba około trzech miesięcy. Ważne jest by otwarcie mówić o problemach związanych z byciem w grupie lub odczuwaniem braku zaufania. Bycie częścią grupy umożliwia naukę wyrażania uczuć i wprowadzania nowych wiadomości w praktykę.  

W grupie często dociera sie do wypartych wcześniej wspomnień, emocji oraz nabiera  się zaufania i umiejętności rozmawiania otwarcie o trudnych doświadczeniach.

Doświadczenia z przeszłości mogą być częściowo zapomniane lub zniekształcone. Mówienie o swoich osobistych sprawach jest zawsze dobrowolne. Ważne jest by pracować nad sobą, w czym pomaga dzielenie się przemyśleniami, odkryciami i refleksjami podczas spotkań. Stopień dzielenia się swoimi przeżyciami bądź myślami jest indywidualny. Każdy pracuje w swoim tempie i zgodnie ze swoimi wartościami.

Z czasem może się okazać, ze niektórzy nie zdają sobie sprawy z zachowań, które stanowią problem. Dzieje się tak, ponieważ często część doznanego lęku znajduje się poza świadomością.

Terapia grupowa jest miejscem gdzie uzyskuje sie wsparcie. Może się zdarzyć, że spotkania są stresujące dla uczestników, np. gdy pojawiają się nieporozumienia, lub kiedy zostaną przywołane jakieś bolesne wspomnienia. Wszystkie tego typu doświadczenia dyskomfortu, trudnych uczuć powinny być omawiane w miarę możliwości na spotkaniach grupowych.

DDA Dublin, 2013

No comments:

Post a Comment