Friday, 22 March 2013

REAKCJE OBRONNE U DDATrudne przeżycia z dzieciństwa często zapomniane, odsunięte ze świadomości, niechciane, mogą wywoływać podświadomy lęk i unikanie. Nawet po długim czasie nie przestają oddziaływać na człowieka. Z reguły jest to oddziaływanie negatywne. Osoby wychowywane w rodzinach dysfunkcyjnych mogą cierpieć z powodu uczuć chronicznego zmęczenia, ciągłych obaw i lęku, rozdrażnienia, a nawet agresji wobec innych, często najbliższych osób.
Mogą powstawać również tzw. ostre objawy, takie jak głebokie depresje czy psychozy, z dużym lękiem i odrealnieniem.

Takie objawy często są sygnałem na to, że w psychice znajdują się pokłady cierpienia. Te trudne uczucia często domagają się uwagi i ponownego przeżycia, po to aby osoba zmagająca się z nimi mogła wreszcie  stać się ich świadoma.

Osobom mające trudne wspomienia z dzieciństwa, spotykają się często z trudnymi, stresującymi sytuacjami. Zdarza się, że trudno jest im reagować adekwatnie na takie sytuacje. Dzieje się tak   dla tego, że często przypominają im one wcześniejsze upokorzenia, poniżenia, manipulację, wykorzystywanie, ograniczanie wolności, czy przekroczenie intymnych granic.

W sferze relacji z bliskimi osobami ujawniają się problemy z pierwszych, najważniejszych relacji z rodzicami, np. lęk przed odrzuceniem, upokorzeniem przez bliską osobę.

Pojawiają się automatyczne, chroniące reakcje obronne takie jak np.: silna agresja, złość, niechęć, izolacja, zamykanie się w sobie.
Nie chcąc tak reagować, osoby z rodzin dysfunkcyjnych często wstydzą się swoich emocji, nie mając pojęcia skąd się one wzięły. Pogłębia się wtedy brak zaufania do siebie, do własnych uczuć, zagubienie w swojej emocjonalności.

Podczas Grupy DDA uświadomiamy sobie zródła i wpływ tych nieadekwatnych reakcji. Świadomość ta, może stać się pierwszym krokiem do wprowadzenia zmian w życiu.

W bezpiecznej, wspierającej atmosferze grupy DDA, można się spotkać z osobami o podobnych problemach. Może to ułatwić uświadomienie sobie wpływu trudnego dzieciństwa na obecne życie.

Grupa DDA, Dublin 2013

No comments:

Post a Comment