NOWA Grupa 2019

Grupa Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)
i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)

Rozpoczęcie: 13 marca 2019
Czas: środa, 19:30-21:00
48 półtora godzinnych sesji:
12 sesji (I etap)
36 sesji (II etap)

Asres: 42-43 Prussia street, Dublin 7 (naprzeciwko przychodni Medicus)
Koszt: 48 rat po 40 Euro
Ilość osób w grupie: 7 osób, grupa zamknięta
Kontakt: psycholog, psychoterapeutka Agnieszka Rajda 
telefon: 089 461 02 98
email: rajda.agnieszka@gmail.com

Udział w grupie poprzedza spotkanie kwalifikujące do grupy.

Cele grupy terapeutycznej DDA i DDD w Dublinie:
  • psychoedukacja 
  • zrozumienie przeszłości i życiowych doświadczeń oraz ich wpływu na teraźniejszość 
  • zrozumienie i nauka wyrażania emocji 
  • odreagowanie emocjonalne trudnych doświadczeń z dzieciństwa 
  • poprawa relacji międzyludzkich 
  • nauka efektywnej komunikacji 
  • dawanie i otrzymywanie wsparcia 
  • odkrycie, obserwacja i zmiana negatywnych zachowań 
  • poprawa poczucia własnej wartości 
  • bycie częścią wspierającej i rozumiejącej wspólnoty
DDA Dublin, 2018

No comments:

Post a Comment