Wednesday, 20 March 2013

EMOCJE I WSPOMNIENIA DDA

EMOCJE I WSPOMNIENIA DOROSŁYCH OFIAR PRZEMOCY W DZIECIŃSTWIE

Osoby, które wychowywały się w rodzinach, gdzie był alkohol i przemoc, czy też doświadczały nadużyć ze strony opiekunów, najczęściej są odcięte od uczuć związanych z tymi przeżyciami.
Przychodząc na terapię mówią zwykle, że nic albo niewiele pamietają ze swojego wczesnego dzieciństwa lub nie wiedzą , które wspomnienia są prawdziwe, zwłaszcza gdy dotyczą rzeczy trudnych np. molestowania seksualnego przez rodzica.

Nieprzeżyte i nieuświadomione uczucia związane z wypartą traumą powodują, że ta trauma może być powtarzana w dorosłości, np. nieświadomy lęk przed bliskością lub jej utratą będzie powodował lęk przed nawiązywaniem i pozostwaniem w trwałym związku.

Dopiero po upływie pewnego czasu, gdy osoby poczują się bezpieczniej, zaczynają powracać do nich wspomnienia i związane z nimi uczucia. Są one zazwyczaj bardzo silne. Często pojawiają się skrajne emocje: złości, wstydu, poczucia winy, gniewu.

Przeżycie tych uczuć w bezpiecznej i życzliwej grupie terapeutycznej pomaga się od nich uwolnić.
Wtedy mogą zostać przepracowane i zintegrowane. Na poziomie emocjonalnym następuje jakby narodzenie się do życia na nowo, ponieważ osoby mają szansę kontaktu z najbardziej żywą sferą psychiki, którą są ich własne emocje i uczuciowość. Ma szansę powrócić utracone poczucie godności i poczucie panowania nad własnym życiem.

Tekst zredagowala Agnieszka Rajda, DDA, Dublin 2013

No comments:

Post a Comment